Usługi

Badanie
sprawozdań
finansowych

Zgodnie z art.64 ust 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości…

Analiza i przegląd
sprawozdań
finansowych

Przeglądowi podlegają zwykle śródroczne (półroczne, kwartalne)…

Obsługa
księgowa

Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych…

Doradztwo
podatkowe

Polskie prawo podatkowe jest niezwykle skomplikowane i trudne…

Nadzór
księgowy

Działalność w zakresie nadzoru księgowego obejmuje m.in..

Inne usługi
biegłego
rewidenta

Przykładami usług, zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji…

Kancelaria koncentruje się przede wszystkim na indywidualnym podejściu do każdego Klienta, wychodząc naprzeciw jego potrzebom i oczekiwaniom.

CENNIK

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa

Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od ilości zaksięgowanych zdarzeń gospodarczych. Przez zdarzenie gospodarcze rozumiemy m.in. każdą sprzedaż, każdy zakup, amortyzację, zaksięgowanie list płac, kompensatę, rozliczenia magazynowe itp.

więcej

KONTAKT
Kancelaria Rachunkowa Biegłego Rewidenta
Anna Tosik
ul. Tamka 16
91-403 Łódź
NIP 727-231-78-26
REGON 101807411

Tel. 539-603-777
e-mail: bieglyrewident@tosik.pl