Inne usługi biegłego rewidenta

Przykładami usług, zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji biegłego rewidenta są:

  • Badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 233 K.s.h.)
  • Badanie dokonywane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego ( art.312 §1 K.s.h.)
  • Badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej (art. 312 §1, art.126 §1 pkt 2 K.s.h.)
  • Badanie planu przekształcenia spółki (art. 559 §1 K.s.h.)
  • Audyty projektów i programów unijnych w zakresie, w jakim są one zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje biegłego rewidenta.

CENNIK

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa

Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od ilości zaksięgowanych zdarzeń gospodarczych. Przez zdarzenie gospodarcze rozumiemy m.in. każdą sprzedaż, każdy zakup, amortyzację, zaksięgowanie list płac, kompensatę, rozliczenia magazynowe itp.

więcej

KONTAKT
Kancelaria Rachunkowa Biegłego Rewidenta
Anna Tosik
ul. Tamka 16
91-403 Łódź
NIP 727-231-78-26
REGON 101807411

Tel. 539-603-777
e-mail: bieglyrewident@tosik.pl