Prezentacja

Kancelaria Rachunkowa Biegłego Rewidenta Anna Tosik jest przedsiębiorstwem audytorsko – konsultingowym, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3942.

Przedsiębiorstwo prowadzone jest przez biegłego rewidenta Annę Tosik, wpisaną do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 12628.

Posiadamy również certyfikat wydany przez Ministra Finansów nr 46248/2010, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podstawowym obszarem działalności Kancelarii jest:

  • badanie sprawozdań finansowych,
  • przegląd sprawozdań finansowych,
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych wraz z usługami kadrowo-płacowymi,
  • doradztwo podatkowe,
  • nadzór księgowy,
  • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych,
  • świadczenie usług zastrzeżonych w przepisach prawa do wykonywania wyłącznie przez biegłych rewidentów,
  • świadczenie innych usług wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.

Jesteśmy powołani po to, aby rozwiązywać Państwa problemy. Jeżeli wiązałoby się to z koniecznością wyjścia poza powyższe ramy, jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie. Dołożymy wszelkich starań aby osiągnąć Państwa pełne zadowolenie.

Pracownicy Kancelarii posiadają wysokie kwalifikacje i ogromną wiedzę w zakresie rachunkowości, podatków, rewizji i finansów. Zdajemy sobie sprawę, iż uczestniczymy w grze, w której po drugiej stronie stoi fiskus, a jej stawką jest sukces ekonomiczny Państwa firmy, dlatego stawiamy na nieustanne poszerzanie wiedzy i uaktualnianie jej w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa.

Zaznaczamy również, iż działalność Kancelarii jest objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych usług, zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawę z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

CENNIK

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa

Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od ilości zaksięgowanych zdarzeń gospodarczych. Przez zdarzenie gospodarcze rozumiemy m.in. każdą sprzedaż, każdy zakup, amortyzację, zaksięgowanie list płac, kompensatę, rozliczenia magazynowe itp.

więcej

KONTAKT
Kancelaria Rachunkowa Biegłego Rewidenta
Anna Tosik
ul. Tamka 16
91-403 Łódź
NIP 727-231-78-26
REGON 101807411

Tel. 539-603-777
e-mail: bieglyrewident@tosik.pl