Wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych

Działalność w zakresie wykonywania ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych obejmuje m.in.:

  • opinie dotyczące systemów ekonomiczno-finansowych i rachunkowości przedsiębiorstw,
  • pomoc w bieżącym rozwiązywaniu problemów finansowych przedsiębiorstw,
  • przygotowywanie biznesplanów,
  • ocena prawidłowości organizacji rachunkowości w podmiocie,
  • przygotowywanie zestawień w celu pozyskania finansowania zewnętrznego dla Klienta.
CENNIK

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa

Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od ilości zaksięgowanych zdarzeń gospodarczych. Przez zdarzenie gospodarcze rozumiemy m.in. każdą sprzedaż, każdy zakup, amortyzację, zaksięgowanie list płac, kompensatę, rozliczenia magazynowe itp.

więcej

KONTAKT
Kancelaria Rachunkowa Biegłego Rewidenta
Anna Tosik
ul. Tamka 16
91-403 Łódź
NIP 727-231-78-26
REGON 101807411

Tel. 539-603-777
e-mail: bieglyrewident@tosik.pl